กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 เทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราสมุทร อรัญประเทศ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 พรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
8 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
8 เทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราสมุทร อรัญประเทศ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
8 พรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
9 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
10 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
11 สำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
12 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
3 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
4 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
5 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
6 พรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 - -
7 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 81.33 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 4

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านซับนกแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ