สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.18 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  วรรณยนต์
2. เด็กชายเจษศักดิ์ดา  ประเทือง
 
1. นายสยาม  ศักดิ์คันธภิญญโญ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74.29 เงิน 17 1. เด็กหญิงสายน้ำ  โพธิสาร
 
1. นางพนารินทร์  ขุนทอง