สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศลิษา  พานะสิทธิ์
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  หม่องพราหมณ์
 
1. นางสุภาพรรณ  สว่างกุล