สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนศร
2. เด็กหญิงปณิดา  ปานสูงเนิน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขชาติ
4. เด็กหญิงพัชรพร  เกษสุวรรณ
5. เด็กหญิงศรินญา  สวัสดี
 
1. นายสุรเดช  จรรัตน์
2. นายเอกชัย  ภูพลผัน