สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นานัน
2. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
 
1. นางสาวรวงนภา   โอดรัมย์
2. นางสาวเนตรนาภา  เปรมสังข์