สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงค์
2. เด็กหญิงนิราพร  กุมขุนทด
 
1. นายภานุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง