สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายวิทูร  ถาวรศิลป์
 
1. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสงสี
 
1. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ