สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตติมา  นาคนวล
2. เด็กหญิงทักษพร  เลิศล้ำ
3. เด็กชายปองพล  กรสา
 
1. นายสุชาติ  จ่าพันธ์
2. นางวิสาภรณ์  จ่าพันธ์