สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ขุนสนิท
2. เด็กหญิงนภารัตน์  โมทอง
3. เด็กชายศิลา  สวนไผ่
 
1. นางสาวนฤชล  น้อยเมืองเปลือย
2. นางเกษร  ก้องแดนไพร