สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอภิญญา   ยลวิลาศ
 
1. นางหทัยกานต์  เสนีย์ศรีสกุล
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร   ห่านตระกูล
 
1. นางพรรณจิรา   นาคสิงห์