สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฎการ  โสกงโสด
2. เด็กชายวีระพันธ์  อุเรืองรัมย์
 
1. นางนิรัชชรา  ไชยประทุม