สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญหา
2. เด็กชายสรวิศ  บุญมี
3. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นายประวิทย์  พูลสวัสดิ์
2. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์