สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธาร   สังข์เทพ
2. เด็กชายวีระเดช   แสนแก้ว
 
1. นางสายหยุด  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มลใสกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์   เพชรสมบัติ
3. เด็กชายธนากร   หลงมาดี
4. เด็กชายบูรพา   สมุทรลีรำ
 
1. นางอรอุมา   อินทองหลาง
2. นางสาวสุภัค   แก้วคำ