สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุริยา   ทองชิต
 
1. นางสาวคณิตา   พลยุทธ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เหนือเกาะหวาย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   พยุงเกษม