สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพรหม  พละพล
2. เด็กชายสรศักดิ์  เวชบุญ
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี