สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจเย็น
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
2. นางสาวอุมาพร  เรือนแก้ว