สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แปลงกาย
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
2. นางพิจิตตรา  รุ้งเรืองเดช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายเจษฎากร  จันทรา
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพลนอก
 
1. นางสาวกิตยา  สมบูรณ์