สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวปรียาภัทร  แก่นจันทร์