สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครินทร์   ขุมทรัพย์
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ผึ้งรวย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ เทา   เทาดี
 
1. นายศรายุทธ    กันรัมย์
2. นางชุติมา    เผือกพันธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพงษ์    ตติยเกื้อกูล
2. เด็กชายศรัณย์    พบสุข
 
1. นายยุทธศาสตร์    พุทธบาล