สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์   พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงนิตยา   เกศาแปง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ปันดี
 
1. นางอาศิรดา   ประทีปเด่น