สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐดา  ฟักอร่อย
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงพีรกานต์  ใชยรัมย์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
2. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ