สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิน  อัมพวัน
2. เด็กหญิงเสาวนา  เสาวรส
 
1. นางรัศมี  จันทะพงษ์
2. นายธีรพล  วรคำ