สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75.43 เงิน 14 1. เด็กหญิงถิรณิชา  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี