สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล  พันนาม
 
1. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม