สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารีนา  มนตะคุ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนโชติ  พลับยินดี
2. เด็กชายยม  จีน
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวจินตนา  บุญหนัก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาณี  จักรพิมพ์
2. เด็กหญิงเกน  จีน
 
1. นางสาวศิริพร  สกัดกลาง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงคุณัญญา   วงษ์บา
2. เด็กหญิงจันญารัตน์  นามนวด
3. เด็กหญิงนิตยา   คงยิ่งหาญ
 
1. นางอารัญ  ป้อมมารดอน
2. นางสาวสุดชีวัน   โพธิ์ทอง