สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  แดงน้อย
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทะพัน
3. เด็กหญิงยุวดี  รักสัตย์
4. เด็กหญิงอรปรียา  ภาระศรี
5. เด็กชายอาคม  ท่าประสาร
6. เด็กหญิงไก่  ไม่ทราบ
 
1. นางนารีรัตน์  เชื้อชาติ
2. นายชัยนาท  เชื้อชาติ
3. นางพีรดา  นวาวัตน์