สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมบิน
2. เด็กหญิงศศิธร  กิ่งวงศา
3. เด็กหญิงศิรินภา   กุ่มประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัณท์สินี  เลี่ยมพักตัว
2. นางเยาวลักษณ์  จิระอรัญกานนท์