สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวีกรณ์  ขยันชุมนุม
2. เด็กชายสรวิชญ์  เข็มทอง
 
1. นายสายชล  ยุทธนไพบูลย์