สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เป้าวิลัย
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ปันปิง
3. เด็กชายทินกร  มิ่งจิตร์
 
1. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์
2. นางพลับพลึง  รังสินธุ์