สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  อุ่นใจ
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเชาว์
2. นางกรทิพย์  บุญส่ง