สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกชมน   สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงบุญณดา   สิงห์สุพรรณ
3. เด็กหญิงปิยดา   แก้วปักษา
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเชาว์
2. นางสาวนันทวิกา  กุลมงคล