สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดรัก
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  อินมณีย์
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดรัก
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สร้อยจิตร
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งวิมาร
4. เด็กชายพงศ์พัทธ์  พักน้อย
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ทารักษ์
6. เด็กหญิงสุชานาถ  เพ็ชรเทศ
 
1. นายมิตรชัย  วงสุริย์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมโคกสูง
2. เด็กหญิงรัตนา  ฉ่ำดำ
3. เด็กหญิงวาริน  วิทย์เวทย์
 
1. นางสาวนุชรี  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวอารีรัตย์  รักษ์ชน