สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายบุพกร  ดำดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กระแชรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  สุขหมั่น
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ถวายมงคล
 
1. นายจตรุรงณ์  เทียมวงเดือน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แดนราชรัมย์
 
1. นายจตรุรงณ์  เทียมวงเดือน