สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  เจริญสิน
2. เด็กหญิงภิยดา  นิลขันธ์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางพิมพิลัย  พวงมาลัย