สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายพีรภัทร  บึงราษฎร์
 
1. นางอภัสนันท์  โชคณัฐเศรษฐ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ฉุนกระโทก
2. เด็กชายภูทเนตร  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุดาจันทร์
 
1. นางปทมา  รักสนาม