สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายปฐมพงษ์  พันธ์แสน
2. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งกระโทก
3. เด็กหญิงวีรดา  วงศา
 
1. นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายทฤษฎี  โตวรรณ
2. เด็กหญิงนิรดา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวธารทิพย์  ตรีกูด
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 8 1. เด็กชายทศพล  เล็กสิงโต
 
1. นางอัปสร  บอสกี