สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทร์จี  เนือม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ช่างทองมะดัน
 
1. นายสรายุทธ  สลับเพชร
2. นายปัญญา   เย็นจิต