สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติมา   แป้นแสง
2. เด็กหญิงพรจุรี   ศิริภัย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   คำแสนเดช
 
1. นางพิมพ์พรรณ์   พูลสวัสดิ์
2. นายสุวิทย์    โสภาทอง