สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชาติศิริ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชายศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  แสงระยับ
2. นายชัยณรงค์  ม่วงประเสริฐ