สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  พันทอง
2. เด็กหญิงสายยู  กันพูล
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
2. นางสาวศกลวรรณ  ติมอนรัมย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  ชายา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสนวน
 
1. นางสาวจรัญญา  คำไสย์
2. นางสาวจันทิมา  เลิศเสนา
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงษมากร  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภิศ  จ่าพันธ์
3. เด็กชายไพรัตน์  ริน
 
1. นางสุภาวดี  ชัยรัมย์