สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงพิชญ์จุฑามาส  ธรรมสาโรช
2. เด็กหญิงวรัชยา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสรวิชญ์  ระห้อย
 
1. นางอนงค์  อินทา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายมานิตย์  ลุประมาณ
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง