สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  แสงนวล
2. เด็กชายระวิต  แซ่อึ้ง
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
2. นางสาวปัลดา  สิงห์วงศ์