สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  เนียนพลกรัง
2. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่อึ้ง
 
1. นายสุวัตร  อันสมศรี
2. นางเกตุสุรินทร์  แผงตัน
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายนัมบี  บุญ
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  เจีย
 
1. นางสาวพิกุล  เงินทอง
2. นางสาวปัลดา  สิงห์วงศ์