สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  มังสวงค์
2. เด็กชายธนพล  พรมนิล
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์