สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายน๊อต  เจอะรัมย์
 
1. นางรุ่งฤดี   แปดริ้ว