สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
2. นางดุลภากร   เจียมตน