สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตุ้มดีลัง
3. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
4. เด็กหญิงพรชิตา  จำนงค์จิตร
5. เด็กหญิงวรรณิตา  วายลม
 
1. นางรัตนา  ครองสกุล