สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา   อ่อนหวาน
2. เด็กชายกิติคุณ  ทาสร้อยมล
3. เด็กหญิงพรธีรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางสาวพิณพานทอง   จกัลยา
2. นางสาวเสาวนีย์  ดาศรี