สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.81 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
2. เด็กชายธีรภัทร   บุญศรี
 
1. นายสุนทร   คำคง