สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชื่นผกา  ดีบ้านพร้าว
2. เด็กหญิงทู  วัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีพรมสุข
 
1. นางเกียรติสุดา  เงินทอง
2. นางวิไลพันธ์  ประชุมพล
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กชายสุภี  เพอ
 
1. นางวิไลพันธ์  ประชุมพล